Neden Ambalaj Baskı

“Bilgisayar ve iletişim araçlarının tüm üretim faaliyetlerinde etkin kullanımıyla birlikte teknoloji temelli yeni bir süreç ortaya çıkmış; hemen hemen her alanda ve sektörde etkisini hissettiğimiz dijitalleşme, sanatsal alana da yansımıştır. Geleneksel yöntemlerle sürdürülen sanatsal üretim süreçlerine yeni bir boyut kazandıran dijital teknolojiler; Christiane Paul’un bahsettiği gibi sanatsal üretimlerin bir aracı olmakla kalmamış, sanatçılara da eser verebilecekleri yeni bir ortam sunmuştur (Paul, 2008:8). Özellikle grafik sanatlarda hem tasarım sürecinde hem de tasarımın ürüne dönüştüğü baskı aşamasında yoğun bir şekilde kullanılan dijital teknolojiler görsel sanatlar alanını zenginleştirmektedir. Baskının bilgisayar destekli ortamda, her türlü materyal üzerine hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan ambalaj baskı sistemleri; sunduğu avantajlarla yeni bir ekosistem yaratmıştır. Basılı ve görsel medya, matbaa, ambalaj, reklam ve tanıtım, iç ve dış mekan tasarımı, dekorasyon, moda, tekstil vb. endüstriyel ve sanatsal her alanda yaygın bir kullanıma sahip ambalaj baskı sistemleri; yenilikçi ve gelişen teknolojisiyle basım endüstrisinin önemli bir bileşeni haline gelmiştir.”