Ambalaj Baskının Önemi

“Dijital teknolojilerin; hemen hemen her sektörde yaygınlık kazanması bunun en açık göstergesidir. Her alanda olduğu gibi; basım endüstrisi de dijital dönüşümden etkilenmekte, geleneksel yerleşik ilişkiler yerine yeni dinamikler geliştirmektedir. Bir yandan küresel ağ tabanlı erişime olanak sağlayan yeni teknolojilere yönelirken, diğer yandan bilgi teknolojilerini ve bireysel yaratıcılığı teşvik eden pratikler geliştirmektedir. Teknoloji ve sanat ağırlıklı dinamik bir alanda gelişimini sürdüren basım endüstrisi on-line ve akıllı sistemlere uyumlu uygulamalarla dijital yaşama katılmaktadır. Sonuç olarak; hızın, çok fonksiyonluluğun ve bireysel tercihlerin önem kazandığı bir çağda yaşanan teknolojik yenilik, işbirliği ve paylaşımlar gözönüne alındığında, ambalaj baskı teknolojilerinin değişen ve özelleşen müşteri taleplerine, tasarıma ve veri analitiğine ağırlık verdiği görülmektedir. Bu alanlara yatırım yapan basım şirketlerinin sürdürülebilir bir başarı yakalayacağı düşünülmekte, değişen pazar şartlarına, tüketici beklentilerine, tasarım trendlerine ve dijital dönüşüm araçlarına (sanal ağlar, hazır veri depolama ve analizi vb.) ayak uyduramayan geleneksel yapıların ise yeni pazar, ürün ve iş imkanları sunan dijital ekonomiden yeteri kadar faydalanamayacağı, küresel rekabetten olumsuz etkileneceği düşünülmektedir. Her alanda etkisini hissettiren bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeni araçlar, süreçler ve ortamlar yaratarak; basım sektörünün geleceğini şekillendireceği öngörülmektedir”.

1 Comment

  1. Merhaba, bu bir yorumdur.
    Yorum moderasyonuna başlamak, düzenlemek ve silmek için lütfen yönetim panelindeki yorumlar bölümünü ziyaret edin.
    Yorumcuların avatarları Gravatar üzerinden gelmektedir.

Comments are closed.